Германски и швейцарски икономически експерти през 2023: очакват се големи увеличения на цените на жилищата в Европа и света

By | 07.08.2023

Как икономистите виждат бъдещето на пазара на недвижими имоти в Европа, Америка и Азия? Последното проучване на икономическите експерти, проведено от германския институт IFO (https://www.ifo.de) и Института за швейцарска икономическа политика (IWP – Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik – https://www.iwp.swiss), изследва промените в цените на жилищата на глобално ниво. Резултатът е: очаква се голямо увеличение на цените на имотите в световен мащаб през следващите десет години. Според проучването средният годишен номинален темп на увеличение на цените на имотите в света ще бъде 9%. В Германия се очаква цифрата да бъде 7,2%.

На схемата по-долу са представени очакванията за ръст на цените на имотите по региони в света:

Експертите са категорични – глобалната тенденция продължава, цените на недвижимите имоти продължават да растат.

През последното десетилетие в много страни се наблюдава рязко увеличение на цените на имотите и наемите. Например номиналните цени на жилищата в световен мащаб са се увеличили средно с 5,4% годишно между 2012 г. и 2022 г., както показват данни на Банката за международни разплащания.

В проучване от юни-юли 2023 експертите споделят виждането си и очакванията относно развитието на цените на имотите през следващите десет години.

Резултатите показват, че експертите продължават да очакват силно увеличение на цените на жилищата в световен мащаб. Има няколко региона (например Източна Африка и Южна Азия), за които се очаква годишно увеличение на цените на жилищата с над 20%. Високи увеличения от 10-15% се очакват също в Южна Америка, в Източна Европа и в Централна Азия. По-умерени годишни увеличения от 6-8% се очакват в Северна Америка, Западна Европа, Океания и Югоизточна Азия.

На регионално ниво краткосрочните (+0,76) и дългосрочните (+0,48) инфлационни очаквания на респондентите и техните оценки за развитието на цените на жилищата през следващите десет години са силно свързани.

Таблицата показва очакваното увеличение на цените на имотите в проценти по региони:

Силните разлики в очакванията за развитието на цените на жилищата през следващите десет години са особено очевидни в Европа. Докато в Западна и в по-малка степен в Северна Европа се очакват умерени увеличения на ценовите нива на недвижимите имоти (съответно 6,4% и 9,9% годишно), то очакванията за годишен ръст в Южна и Източна Европа са почти три пъти по-високи – 18,4% годишен ръст за Южна Европа и 14,9% годишен ръст на цените на имотите за Източна Европа.

Проучването на икономическите експерти представлява тримесечно изследване, провеждано от германския институт IFO и Швейцарския институт за икономическа политика IWP. Проучването е проведено от 14 юни до 2 юли 2023 г., в него са участвали 1405 икономически експерти от 133 държави.

Относно IFO: Институтът IFO помага за провеждането на дебата за икономическа политика в Германия и Европа. Резултатите от изследванията на института предоставят на политиците и бизнес лидерите база за вземане на информирани решения. Института подготвя икономически констатации по такъв начин, че медиите и обществеността да могат да разберат и класифицират текущите икономически и политически събития. Хората в института IFO, неговите поддръжници и неговите комисии правят възможно изпълнението на мисия на института. IFO тясно си сътрудничи с Ludwig-Maximilians-Universität (LMU – https://www.lmu.de) в Мюнхен, което е важна основа за успехите на проучванията.

Източник на статията: https://www.ifo.de/en/facts/2023-07-31/economic-experts-survey-high-increases-house-prices-expected-worldwide-q2-2023