Строителство в Бургас и Бургаска област – 2017 г

By | 15.09.2017

Данни на Националния Статистически Институт за строителство на жилищни сгради и други типове сгради, разгърната застроена площ, започнато строителство, издадени разрешения за строителство и друга строителна дейност през месеците април, май и юни 2017 година в град Бургас и Бургаска област.

Издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в град Бургас и областта за периода април-юни 2017 година: 133 броя. За сравнение – издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в същия период във Варна са 125, в Русе са 25, в София-окръг са 136, в Стара Загора са 101, в Плевен са едва 9, в Кърджали – 28, във Велико Търново – 54.

Най-високи за страната са показателите на Пловдив – 245 разрешения за строителство на жилищни сгради в указания период, с обща разгърната застроена площ 176 864 квадратни метра. Най-ниски са показателите на Видин – едва 5 разрешителни за строеж на жилищни сгради в периода април-юни, с обща разгърната застроена площ от 1414 кв.м.

Общия брой жилища в новите сгради в Бургас, получили разрешение за строеж в периода април-юни 2017, ще бъде 387 броя, а общата им разгърната площ – 47 926 квадратни метра. За сравнение – общата разгърната площ на жилищата в София-окръг ще бъде 24 612 кв.м., в Стара Загора – 39 611 кв.м., във Велико Търново – 17 750 кв.м.

В месеците април, май и юни в Бургас са издадени разрешителни за строеж за други типове сгради (нежилищни) 115 броя, като общата им разгърната площ ще бъде 47 489 кв.м. За сравнение – в столицата в същия период са издадени разрешителни за строеж на нежилищни сгради – 38 на брой. В Русе – 43 броя, в Кърджали – 17 броя, в Плевен – 29 броя.

Започнато строителство на нови жилищни сгради в Бургас и Бургаска област в периода април-юни 2017 – 118 жилищни сгради с общо 45 084 квадратни метра застроена разгърната жилищна площ. За сравнение – започнатите нови жилищни сгради в София-окръг са 101 с 18 316 кв.м. жилищна площ, в Стара Загора са 84 броя, във Велико Търново – 12 броя, в Кърджали – 16 броя, във Варна – 118 броя (колкото в Бургас). Най-много са започнатите жилищни сгради в Пловдив – 230 броя. Най-малко са в Смолян – 4 броя.

Сравнение с предходната 2016 г – през второто тримесечие на 2016 в Бургас са издадени 107 разрешителни за строеж на жилищни сгради, т.е. през 2017 има увеличение на този показател с 19,5%. За сметка на това ще бъде по-малък броят на жилищата.

През второто тримесечие на 2016 година в Бургас е започнало строителството на 69 нови сгради с 320 жилища в тях и общо около 40 000 квадратни метра застроена площ. Спрямо първото тримесечие на 2016 година започнатите нови сгради са се увеличили с над 5%.

През второто тримесечие на 2017 г в Бургас е започнало строителството на 118 жилищни сгради, което е увеличение в сравнение със същия период на 2016 година с 42%.

През второто тримесечие на 2017 година 101 сгради в Бургас и областта са били напълно завършени до Акт 16. Във всички тях са построени общо 920 жилища. Сред тях най-много са жилищата с две стаи – почти 49% от общия брой жилища.

Всички статистически данни от второто тримесечие на 2017 година говорят за висок интензитет на строителната дейност в Бургас и Бургаска област, като показателите от сферата на строителството в Бургас отстъпват единствено на тези в столицата и в Пловдив.