Предстоящо строителство

Предстоящо строителство – обекти, чието изграждане предстои

На тази страница са представени бъдещите строежи, за които строителна компания „Бургос Строй“ разполага с терен за строителство, с проект за изграждането на сградата или вече е получила разрешение за строителство, но самото строителство все още не е започнало или се намира на много ранен етап. Т.е. на тази страница са представени проектите, които ще бъдат изпълнени от строителна компания „Бургос Строй“ в близко бъдеще.

Строителна фирма „Бургос Строй“, Бургас, предлага апартаменти „на зелено“ в сградите, за чието строителство има изготвени проекти и договор със собствениците на терена за строителство или вече е получено разрешително за строеж, но самите сгради все още не са построени. Всички сгради на компания „Бургос Строй“ са завършени и са получили Акт 16, с изключение на сградите, които се стоят към момента.

В близко бъдеще е предвидено строителството на две нови жилищни сгради на територията на град Бургас. Едната сграда ще се строи в ж.к Славейков, другата – в ж.к. Възраждане. Очаквайте през 2021 г подробности за бъдещото строителство.