Предстоящо строителство

На тази страница са представени бъдещите строежи, за които строителна компания „Бургос Строй“ разполага с терен за строителство, с проект за изграждането на сградата или вече е получила разрешение за строителство, но самото строителство все още не е започнало или се намира на много ранен етап. Т.е. на тази страница са представени проектите, които ще бъдат изпълнени от строителна компания „Бургос Строй“ в близко бъдеще. Строителна фирма „Бургос Строй“, Бургас, предлага апартаменти „на зелено“ в сградите, за чието строителство има изготвени проекти и договор със собствениците на терена за строителство или вече е получено разрешително за строеж, но самите сгради все още не са построени. Всички сгради на компания „Бургос Строй“ са завършени и са получили Акт 16, с изключение на сградите, които се стоят към момента.

Предстоящо строителство на жилищна сграда в ж.к. Изгрев, Бургас

През 2024 г строителна компания „Бургос Строй“ ще започне строителство на нова жилищна сграда в жилищен комплекс Изгрев, град Бургас. Сградата ще се намира близо до улица „Димитър Аврамов“. За повече информация заповядайте в офиса на имотна  агенция „Съни БГ“ на улица „Лермонтов“ 36 или се обадете на телефон 0879 20 20 33.

Местоположение на обекта