Високо строителство – строителство на многоетажни сгради

By | 15.09.2017

Въпреки, че сградите дори само в едно населено място могат да изглеждат на външен вид много различни, все пак по отношение на вида строителство и според използваните строителни материали, зданията могат да се класифицират в няколко вида, например така – тухлени, панелни, монолитни (тухла, панел, пълзящ кофраж, катерещ кофраж, тунелен кофраж и др.).

Строителство на тухлени многоетажни сгради – тухлено високо строителство. Тухлени сгради се строят от древни времена. Вече почти хилядолетие тухлата е известна на нашата цивилизация и дори в средновековието е използвана заедно с дяланите камъни за строителство на всевъзможни сгради, включително тухлите са били използвани и при строителство на крепостни стени и замъци. Към днешна дата строителството на многоетажни тухлени сгради възвръща позициите си на строителния пазар, докато в близкото минало по-често се използваха други технологии за високо строителство – това най-често беше панелното строителство. Трябва да подчертаем, че тухленото високо строителство си остава номер едно по отношение на топлоизолацията и звукоизолацията на сградата, сигурност, стабилност, трайност, екология и комфорт. Но за сметка на това то е по-скъпо, съответно тухлените апартаменти са по-скъпи примерно от панелните, а освен това и строителството на тухлена сграда изисква повече време.

Строителство на панелни многоетажни сгради – панелно високо строителство. Около средата на XX век панелното строителство получи широко разпространение в България. Бумът на панелното строителство се обяснява с необходимостта да се обезпечи бързо жилище на голяма маса хора, които в този период се преселиха от селата в градовете, където започваше нещо като индустриална революция и се откриваха множество заводи и фабрики. Трябва обаче да подчертаем, че многоетажните панелни жилищни сгради, построени основно в периода 1955-1989 година, се отличават с доста лоша шумоизолация и топлоизолация. Проблем представлява и планировката на панелните жилища. Тъй като се строят от готови панели с определени размери, при проектирането и в хода на самото строителство практически няма възможност за проектиране и строителство на нестандартно оформени помещения. Има и друг проблем с тези сгради – шевовете между отделните панели не винаги са добре защитени херметически, което води до корозията им. “Живота” на панелните жилища е около 50 години, а ако регулярно се извършат дейности по ремонта им и ако сградата се санира, тогава периода на ползване може да се увеличи с 15-25 години. Общо взето, максимумът на ползване на такава сграда е около 80 години. Много от панелните сгради в България едва ли ще могат да издържат до такава възраст. Тъй като повечето панелни жилищни сгради са построени през 60-те и 70-те години, то на тези сгради не им остава повече от около 30 години “живот”. В тази връзка е нормално цените на панелните жилища да падат, а цените на тухлените жилища бавно да нарастват. В България около два милиона души живеят в панелни апартаменти, затова е наложително вземането на мерки на национално ниво за решаване на този сериозен проблем, който задължително трябва да се реши в близките няколко десетилетия.

Строителство на многоетажни монолитни сгради с различни кофражни технологии. Строителството с технологията “пълзящ кофраж” е известно монолитно строителство при което чрез кофражни системи на бетона може да се придаде всякаква форма. След като е оформена част от бетонната конструкция, покрай нея кофража продължава да “пълзи”, оформяйки дру част на зданието. Формата на помещенията при монолитното строителство може да бъде различна, дори овална. Освен пълзящ кофраж се ползват и много други кофражни системи – катерещ кофраж, тунелен кофраж, кофраж тип “маса”, комбиниран кофраж и други.