Строителство в Бургас 2010-2013

By | 14.09.2017

За никого не е тайна, че и бизнесът и строителството в България са съсредоточени в няколко големи български града, а именно – София, големите морски градове Варна и Бургас и морските курорти около тях, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново и още няколко големи града. Не е случаен и фактът, че през 2014 година Бургас за трети пореден път беше обявен за най-добрият за живеене град в България. Пристанището на Бургас, което е морска връзка практически с целият свят, бургаското летище, на което пристигат около половината от летуващите по българското черноморие летище, близостта до най-големия и популярен курорт Слънчев бряг, засиленият интерес от страна на руски, украински, гръцки, македонски, скандинавски и други граждани към имоти в Бургас и Бургаска област – всички тези и всевъзможни други фактори обуславят бурното развитие на града и притегателната му сила както за бизнеса, така и за граждани от България и чужбина.

Затова не е случайно, че и строителството в Бургас и Бургаска област се развива по-силно, в сравнение с други райони на България. Например, само за последното тримесечие на 2013 година в Бургас и областта е било издадено рекордно количество разрешителни за строеж – почти 190. В сградите, за които са издадени разрешителните за строеж, има почти 900 жилища, разположени на обща площ от около сто хиляди квадратни метра. Спрямо предходното трето тримесечие на 2013 година броят на разрешителните за строеж е нараснал с над 50 на сто. Същевременно през разглеждания период (последните три месеца на 2013) в Бургас и областта е стартирало строителството на около 150 нови сгради с почти хиляда жилища в тях.

Бургас е рекордьор по брой на издадените разрешителни за строеж и започнато ново строителство в продължение на години, като това първенство се запази дори по време на най-тежките години от световната финансова криза. Например Бургас е рекордьор по започнато ново строителство и в първото тримесечие на 2012 година, когато в града и областта е започнато строителството на около 80 нови жилищни сгради и над 40 бизнес сгради, административни сгради и сгради с друго предназначение. В първото тримесечие на 2011 година Бургас отново е бил рекордьор – по брой издадени разрешителни за строеж. През първите три месеца на 2011 година са били издадени над 110 разрешителни за строеж. За сравнение ще приведем данните, че за цялата територия на България пред първото тримесечие на 2011 са били издадени около 900 разрешителни за строеж.

В третото тримесечие на 2012 година отново Бургас е лидерът с най-много издадени разрешителни за строеж в цялата страна – почти 200 издадени разрешителни. За сравнение – по същото време, т.е. в третото тримесечие на 2012 в Пловдив са издадени едва около 120 разрешителни за строеж, а в София – само 102 разрешителни за строеж. По същото време в Бургас и Бургаска област започва строителството на около 800 нови сгради, докато в София, Пловдив и Варна започва строителство на от 200 до 300 нови сгради. Ако се върнем още по-назад се оказва, че Бургас е бил лидер и през 2010 година – през 2010 именно в Бургас и областта са построени най-много апартаменти – почти три хиляди на брой. За 2010 във Варна например броят на новопостроените жилища е едва малко над 2300, а в София новопостроените жилища са са дори по-малко от 2000.

Очевидно е, че в Бургас са налице тези икономически предпоставки, които привличат инвеститорите.