Облицовка на фасадата на сградата

By | 15.09.2017

Съществуват няколко фактора, които допринасят за това ремонта на фасадата на една сграда да бъде колкото се може по-траен, т.е. следващия ремонт да се отдалечи максимално във времето. Трябва да подчертаем, че при тези фактори съществува доста голяма субективна зависимост – изпълнението на ремонта на фасадата зависи до голяма степен от квалификацията и опита на изпълнителите на този ремонт.

Още преди началото на каквито и да е строителни и ремонтни работи, изпълнителите трябва да се погрижат за няколко компонента. На първо място и като най-важен компонент, това е да се извърши правилен избор на най-подходящия материал, а на второ място по важност е избора на правилно лепило. При избора на тези два компонента играят роля най-различни фактори, например при избора на лепило задължително трябва да се провери дали то отговаря на определено ниво на адхезия (ниво на привличане и сцепление на молекулите на лепилната смес).

На първо място строителната фирма, която ще извършва работите по фасадата на сградата, трябва да избере строителния материал, който ще се монтира на фасадата. Неправилния избор на материала е предпоставка не само за бързо разрушаване на облицовката на фасадата, но може да доведе дори и до невъзможност да се направи нормална втора облицовка на сградата.

Друг важен фактор за успешния ремонт на фасадата – това е правилната подготовка на повърхността на фасадата преди началото на работата по облицовката. Съществуват цели компании или отдели в стротелните фирми, които се занимават с тъй наречения промишлен алпинизъм. Подготовката на фасадата за облицоване, за да се бъде всичко както трябва, е необходимо да се извърши именно от такива промишлени алпинисти. Защо подготовката е толкова важна? Просто ако на подготовката не се отдели необходимото внимание и не се извърши професионално, след това дори да се сложи най-качествения облицовъчен материал и дори с това да се заемат най-добри професионалисти, всички усилия ще бъдат напразни.

Много важно е също да се определи по кое време на годината ще се извърши облицовката на фасадата. Трябва да се има предвид, че на повечето облицовъчни материали им се отразяват зле както високите температури, така и високата влажност на въздуха.

Всичко казано по-горе в най-голяма степен се отнася до адхезивните композиции (лепилните смеси), както и циментовите смеси, с помощта на които се извършва самият монтаж на облицовъчните материали. Трябва да се отбележи, че в последните години на пазара се появиха и такива материали и смеси, които в по-малка степен се влияят от климата и климатичните промени.

Разбира се, като се оставят настрана качествата на облицовъчните материали, на лепилата, цимента и др., основен фактор за успешните облицовъчни работи остава професионализма на непосредствените изпълнители – работниците, които пряко извършват облицовката на фасадата. Това с особена сила важи при високото строителство – многоетажните сгради.